Arap yarımadası

  • Rubülhali Çölü

    Rubülhali Çölü

    Rubülhali Çölü Arap yarımadasında bulunan ve 650.000 km2'lik bir alanı kaplayan dev bir çöldür. Aynı zamanda en zengin petrol yatakları da bu topraklar altındadır.