Rubülhali Çölü

  • شن2

    Rubülhali Çölü

    Rubülhali Çölü Arap yarımadasında bulunan ve 650.000 km2'lik bir alanı kaplayan dev bir çöldür. Aynı zamanda en zengin petrol yatakları da bu topraklar altındadır.