Bahreyn halkının Al Halife karşıtı gösterisi / video

Haber ID: 3907799 -
Bahreyn halkı dün gece Al Halife rejiminin bastırıcı ve düşmanca politiklarına karşı düzenlediği gösterilerini başta Al Deraz bölgesi olarak bu ülkenin dör bir yanında devam ettirdi.

       

görüş gönderme

4 + 0 =