Muhabirler Günü

  • İran'da Muhabirler Günü

    İran'da Muhabirler Günü

    İran'da her yıl 8 Ağustos günü Muhabirler Günü olarak anılır. Bu günü tüm dünyadaki muhabirler, gazeteciler ve basın mensuplarına tebrik ederiz.