meta name="msvalidate.01" content="CE6454B7E800DF383F5334DF0BEEE12B" />

Zerdüşt Tapınağı

  • İran'da tarihi tapınak; Ateşkuh Tapınağı

    İran'da tarihi tapınak; Ateşkuh Tapınağı

    İran'ın Merkezi eyaletine bağlı Mahallat kentinde bulunan Ateşkuh Ateşkedesi (Ateş tapınağı) en büyük tarihi yapılardan biridir. Bu ateşkedenin tarihi Sasani dönemine dayanmaktadır.