türkiye fonu

  • Türkiye Varlık Fonu'na devredildiler!

    Türkiye Varlık Fonu'na devredildiler!

    Bakanlar Kurulu, Ziraat Bankası, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), PTT, Borsa İstanbul, Türksat ve boru hatları ile Petrol Taşıma Anonim şirketlerinin Hazine'ye ait hisselerinin tamamına Türkiye Varlık Fonu'na devretti.