meta name="msvalidate.01" content="CE6454B7E800DF383F5334DF0BEEE12B" />

Keçe koyun, keçi, deve, tavşan vb. gibi hayvanların yapağısının, tüyünün dürülüp dövülmesi yoluyla yapılan bir kumaştır. İran'da Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğu için keçe ürünleri üretiminde ünlüdür.

          

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
  • captcha