İslami Vahdeti

  • Reisi'den İslami birliğin önemine vurgu

    Reisi'den İslami birliğin önemine vurgu

    İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün ülkenin farklı bölgelerinden gelen bir grup Ehl-i Sünnet alimi ile bir araya geldi.

  • Vahdet ve Tefrika Mücadelesi

    Vahdet ve Tefrika Mücadelesi

    Vahdet ve tefrika mücadelesi “hak-batıl” kavgası gibi ilanihaye devam edecektir. Vahdet, Hak Teâlâ’nın emri, tefrika şeytan aleyhillanenin asli görevidir.