meta name="msvalidate.01" content="CE6454B7E800DF383F5334DF0BEEE12B" />

Mafatih al-Janan dahil olmak üzere bazı kaynaklara göre bazıları Zilkade ayının 23'üncü gününün Hz. İmam Rıza'nın (a.s) şehadet günü olduğuna inanıyor. Bu nedenle Ehl-i Beyt tutkunları Hz. Rıza'nın (a.s) mübarek türbesine toplandı.

           

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
  • captcha