Bugün Hz. İmam Muhamemd Taki'nin (a.s) şehadet yıldönümü

Bugün Zilkade ayının sonu ve Cevad-ul Eimme olarak bilinen Ehl-i Beyt imamlarının 9'uncusu Hz. İmam Muhammed Taki'nin (a.s) şehadet yıldönümüdür.

Bugün Hk 30 Zİlkade, Hz. İmam Muhammed Taki'nin (a.s) şehadet yıldönümüdür.

İmam Cevad diye meşhur olan Muhammed bin Ali bin Musa, Şiilerin dokuzuncu imamıdır. Hicretin 195. yılında Recep ayında Medine’de dünyaya geldi. İmam Cevad (a.s) 25 yaşındayken Abbasi halifesi Mu’tasım tarafından Bağdat’ta şehit oldu ve dedesi İmam Musa b. Cafer’in (a.s) Kâzımeyn’deki türbesinde toprağa verildi.

Bugün Hz. İmam Muhamemd Taki'nin (a.s) şehdet yıldönümü

Annesi Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.a) eşi Mariye Kıbtiye’nin hanedanından gelen “Subeyke” hatundur. Elbette bazı kaynaklarda Hizran ve Reyhane diye de zikredilmiştir. Künyesi Ebu Cafer’dir. Genellikle tarihî rivayetlerde künyesi Ebu Cafer-i Evvel olan İmam Muhammed Bakır’ın künyesi ile karıştırılmaması için Ebu Cafer Sani (İkinci) olarak zikredilmektedir. En meşhur lakabı Cevad’dır. Taki, Murtaza, Kani, Razi, Muhtar, Mütevekkil ve Münteceb lakapları da İmam Cevad’ın (s.a.a) lakaplarından sayılmıştır.

İmam Cevad’ın (a.s) imameti iki Abbasi halifesi ile aynı döneme rastlamıştır. Birincisi 193 yılından 218 yılına kadar halifelik yapan Me’mun’dur. İmam Cevad, ömrünün 23 yılını bu Abbasi halifesi zamanında geçirmiştir. İkincisi, 218 yılından 220 yılına kadar halifelik yapan Mu’tasım’dır. İmam Cevad’ın imametinin iki yılı bu halife döneminde geçmiştir. İmamın yaşadığı şehir Medine idi, ancak mezkûr iki Abbasi halifesinin isteği üzerine İmam, Bağdat’a yolculuk yapmış ve Mu’tasım zamanında orada şehit olmuştur. 

Bugün Hz. İmam Muhamemd Taki'nin (a.s) şehdet yıldönümü

İmam Muhammed Taki'nin Ali ve Musa adında iki oğlu, Fatma ve Emame adında da iki kızı vard. Kendisinden sonra oğlu Ali en-Naki (a.s) imam olmuştur.

Çeşitli dinlere mensup düşünürler ile tartışma ve münazara oturumların düzenlenmesi, özellikle düşünürler olmak üzere halkın öğrenim ve eğitimine önem verilmesi, ayrıca dönem hakimlerinin insanlık karşıtı siyasetlerinin ifşa edilmesi, İmam Cevad'ın -as- kültürel çalışmalarının bazı alanları idi.

News Code 1895673

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
  • 3 + 10 =