İslam ulemasının vazifesi din düşmanlığına karşı koymak

İnkılap Rehberi Ayetullah Hamanei, İslam ulemasının en önemli vazifesini din düşmanlığına karşı koymak olarak nitelendirdi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün Salı günü dini ilim merkezleri yeni eğitim yılı birinci gününde fıkıh dersinde yaptığı konuşmada, halkın ve özellikle de gençlerin zihin ve yüreğinin din temelinden saptırılması yönünde düşmanlarca çok yönlü ve geniş kapsamlı planların yapılmakta olduğunu belirterek, dini ilim havzaları ve din alimlerinin sanal alem hakkında gerekli bilgi edinmek ve bu alandaki fırsatları kullanmak suretiyle İslami maarif ve kavramları tanıtmaları gerektiğini bildirdi.

Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, tebligatta ve dini meselelerin beyanında "Vazife tanıma" ve "Pozisyon tesbiti"nin önemini hatırlatarak, vazifenin tam olarak tanınmaması ve belirlenmemesi durumunda, ilim, takva ve hatta cesaretin bile beklenen olumlu sonucu vermeyeceğini söyledi.

İslam İnkılabı Rehberi, "Basiret"in toplum gerçeklerinin tanınması manasında olduğunu bildirerek, "Basiret demek, günümüz gencinin ne gibi gereksinimlerinin bulunduğunu bilmemiz ve onun hazır ve iştiyaklı yürek levhasına neyin nakşettiğini veya etmesi gerektiğini bilmemiz demektir" ifadesini kullandı.

Halkın iman ve inançlarının yok edilmesi yönünde yapılan çok büyük çaplı masraflara değinen İslam İnkılabı Rehberi, düşmanın dinde şüpheler üretmek ve oluşturmak, ayrıca iffet ve haya değerlerine karşı üretimde bulunmak suretiyle  mümin ve sağlıklı gençlerin din temelinden saptırılması ve haya perdelerinin yırtılmasını hedef aldığını ve bugün bu meselenin sanal alem ortamında sürdürülmekte olduğunu söyledi.

Bir takım dini tebligatçılarının bilgisayar imkanlarını iyi bilmemesi, ayrıca bazı yetkililerin sanal alem konusunu tam kavrayamamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren İslam İnkılabı Rehberi ayrıca sanal alemin, menfaat ve zararları bir arada bulundurduğunu, onun oluşturduğu fırsatlardan yararlanarak İslami kavram ve değerlerin çok geniş bir alanda yayılması gerektiğini ve bu hususta "Sanal Alem Yüksek Konseyi"nin ortak bir fikir yürüterek gerekli kararların alınması amacıyla kurulduğunu söyledi.

Ayetullah Hamanei bu meseleye karşı koymanın din ulemasının ilk ve en önemli görevi olduğunu belirterek, dini ilim havzaları, mezhep bilirkişilerinin, düşmanın çok büyük ordusuna karşı koyma gücünü kendilerinde oluşturmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: Leader.ir
 

News Code 1861144

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
  • 3 + 0 =