İran'ın BM Büyükelçisi büyük güçleri eleştirdi

Tahran, 16 Şubat 2016 – İran BM Temsilcisi ve Büyükelçisi Gulamali Hoşru, büyük güçlerin kalkınmakta olan ülkelerin haklarına yönelik siyasetlerini eleştirdi.

MHA- Hoşru, Bağlantısızlar Hareketi adına Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, bu kurumun kuruluşunun 70. yıldönümü vesilesiyle, BM bildirgesini barış ve güvenliği sağlamada tek yol olarak gördüklerini bildirirken, kalkınmış ülkelerin kalkınmakta olan ülkelerin iktisadi ve içtimai haklarına yönelik duyarsızlıklarının dünyanın güvenlik ve barışı tehlikeye attığını söyledi.

İranlı yetkili büyük güçlerin tek yanlı ve başına buyruk bu girişimlerini kalkınmakta olan ülkelerin haklarına tecavüz olarak niteledi.

Hoşro, milli hakimiyet haklarına saygı, ülkelerin eşitliği, bağımsızlığı, zorbalığa karşı olmak ve uluslararası ilişkilerde her türlü aracın tehdit olarak kullanılmasına karşı olmanın, Bağlantısız Hareketi'nin ilkelerinden olduğunu belirterek; bundan dolayı, bütün ülkelerin haklarına saygının zaruri olduğunu söyledi.

İran'ın BM temsilcisi, bazı bağlantısızlar hareketi üyesi ülkelerin özgürlük ve bağımsızlıklarını kısıtlamak için bu ülkelerin aleyhinde iktisadi düşmanca girişimlerde bulunulamayacağını da hatırlattı.

Y.B

News Code 1858811

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
  • 3 + 8 =