Erdebil Mektebinin Türkiye edebiyatında hissedilir etkisi var

Tahran, 2 Ağustos 2015 - Tahran Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı doktoru “Erdebil Edebi Mektebi, Türk Edebiyatına hissedilir etkiler bırakmıştır” dedi.

MHA, Veysel Başçı Perşembe akşamı Erdebil Fotoğraf Sergisini ziyareti sırasında MHA muhabiriyle yaptığı konuşmada “Erdebil biz Türkiyeliler açısından tarihi ve önemli bir şehirdir çünkü Safeviler bu şehirde bulunmuş ve Safevi devleti temelini bu şehirde atmıştır” dedi.

Başçı, Osmanlı ve Safevi devletinin tarihte inişli çıkışlı ilişkilerine değinerek “O tarihi devirde Osmanlı ve Safevi sultan ve şahları birbirleriyle geniş çapta ilişki kurmuş ve kendilerine daima hedye veriyorlardı ve bir zamanlar da iktidar savaşı iki devletin arasında savaşların ortaya çıkmasına neden oldu” diye ekledi.

İran edebi eserleri çevirmeni Türkiye edebiyatında Erdebil'in ve Şeyh Safi Tekkesinin kayda değer rolüne vurgu yaparak “Bizim halk edebiyatının yüzde sekseni Şah Hatayi’nin şiirlerinden ilham almış ve aslında Şah Hatayi Şiiliği yaymak için Osmanlı'ya giden ve şiir söyleyen şairlerdendi” diye konuştu.

Mardin Üniversitesi öğretim görevlisi Türklerin birçoğunun Şah İsmal Safevi şiirlerini sevdiğini hatırlatarak “Bu tarz şiiri sevenler Şeyh Safi'nin türbesini en azından bir kez ziyaret etmişlerdir. Şah İsmail Osmanlılarla savaşmış ama bu onun şiirlerinin gözardı edilmesine ve savaşlardan dolayı onun gani şiirlerinin kendi değerini bulmasına engel olmamalıdır. Şah İsmail ve daha doğrusu Erdebil Mektebi biz Türklerin edebiyatını büyük ölçüde etkilemiş ve bugün şiir söyleyenler bu Mektepten ilham alıyorlar” diye ekledi.

Başçı İran'ın eskiden beri gani edebiyata sahip bir ülke olduğunu belirterek “İran dünyada gani ve güçlü edebiyat ve şiiriyle tanınmakta ve bu ülkenin edebiyatı dünyada yaygın vaziyettedir” diye hatırlattı.

Veysel Başçı, Abbas Marufi’nin yazdığı 'Ölüler Semfonisi' ve 'Ferhat’ın Heykeli', Bijan Necdi’nin yazdığı 'Benle Kaçan Kaplanlar', Munire Revanipur’un yazdığı 'Nazlı', Saide Kudüs’ün yazdığı 'Kimya Hatun' ve Mustafa Mestur’un yazdığı 'Allah’ın Gülbenizini Öp' gibi İran edebiyatından birkaç eseri Türkçeye çevirmiştir. Cami’nin Makamları, Şeyh Fazlullah Askerabadi’nin Metinler, ve İtimadusseltene’nin Aşkname, Nonam, Beşaretname ve Hiredname gibi İran edebiyatının klasik eserleri de bu  çevirmen tarafından Türkçeye çevrilmiştir.

Y.B

News Code 1855822

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
  • 1 + 5 =