Hükümeti nükleer kazanımları korumakla yükümlü kılan tasarı islami Şura Meclisi’nden geçti

Tahran, 23 Haziran 2015 - İslami Şura Meclisi Milletvekilleri, Hükümeti nükleer kazanımları korumakla yükümlü kılan tasarının ayrıntılarını da büyük oy oaranıyla onayladı ve böylece bu tasarı kanunlaştı.

MHA, İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri meclisin bugünkü (Salı) oturumunda 10 hayır, 6 çekimser oya karşılık 213 evet oyuyla hükümeti nükleer kazanımları ve haklarını korumakla yükümlü kılan kanun tasarısını kabul ettiler.

Meclis bu tek maddelik kanunla 5+1 Grubu ile sürdürülen nükleer görüşmelerde varılacak olası bir nihai anlaşmanın İran'ın milli çıkarlarını korumasını ve garantiye almasını ve ayrıca da İslami Şura Meclisi tarafından tasvip olmasıyla geçerli olabileceğini karara bağladı.

Kanunlaşan bu tasarıda varılacak olası nihai nükleer anlaşmada:

1. İran’a karşı uygulanan yaptırımların anlaşmanın imzalandığı günden itibaren kalkması gerektiği,

2. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu veya başka bir mercinin uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirlenen merkezler dışındaki başka bir askeri veya ulusal güvenliği ilgilendiren merkezleri denetime almasının yasaklanması. Gibi maddeleri içermesi gerektiği yasalaştı.

O.SH

News Code 1855644

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
  • 9 + 1 =