AK Parti konulu kitap İran'da basıldı

Neşecan Balkan, Erol Balkan ve Ahmet Öncü’nün kaleme aldığı "Neoliberalizm, İslamcı Sermayenin Yükselişi ve AKP" adlı kitap İran'da Farsça olarak basıldı.

Neşecan Balkan, Erol Balkan ve Ahmet Öncü’nün kaleme aldığı "Neoliberalizm, İslamcı Sermayenin Yükselişi ve AKP" adlı kitap Aydın Ahavan Akdam tarafından Farsça'ya çevirilerek İran'da basıldı.

305 sayfalık kitap "Agah Yayınları" tarafından basılıp İranlı kitapseverlere sunulmuştur.

Türkiye'de Yordam Kitap tarafından basılan eserin tanıtımı şu şekilde:

"Bu kitapta daha önce birçok defa ayrı ayrı incelenmiş olan neoliberalizm ve İslamcı sermaye olguları ilk kez kapsamlı bir içerikle birlikte ele alınıyor. Böylece, son yirmi yıla özgünlüğünü kazandıran İslamcı sermaye birikiminin neoliberal politikalarla ilişkisini ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan yeni sınıf oluşumlarını ciddi bir biçimde incelemek olanaklı oluyor. Bu bağlamda Türkiye'de AKP dönemindeki gelişmeler, İslamcı burjuvazi ve İslamcı orta sınıf olguları mercek altına alınıyor. Ayrıca, ülkemizde ve dünyada gayet gevşek, içeriği tanımlanmamış, içine her şeyin doldurulabileceği bir kavram olarak kullanılan 'orta sınıf' kavramına, daha iyi tanımlanmış, bilimsel, daha somut bir içerik ve bundan türeyen kuramsal ve ampirik tartışmalara yeni bir boyut kazandırılmaya çalışılıyor. Türkiye üzerine yapılan çalışmaların bu açıdan zenginleştirilmesi Gezi İsyanı ve benzeri siyasal olaylar sırasında gündeme getirilen sınıfsal yorumlara ve çözümlemelere eleştirel yaklaşılabilmesine olanak sağlayacaktır."

News Code 1884956

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
  • 8 + 6 =