Laricani: Şia Sünni tefrikası komplosu yenilgi ile sonuçlanacaktır

İran milli güvenlik yüksek konsey sekreteri Dr. Ali Laricani Şia aleminin önde gelen büyük taklit mercileriyle görüştü.

Görüşmede şia inancının bölge için tehdit oluşturmadığını kaydeden Ayetullah Lenkerani bu mezhebin mantık, sağlam temel ve tüm grupların ve milletlerin haklarına riayet etme ilkesine dayandığını ve şia ve Sünni mezheplerinin izleyicilerinin Amerika ve İsrail’in İslam dinini yok etme peşinde olduklarını bilmeleri gerektiğini belirtti.
Bazı Arap ve İslam ülkelerinin Amerika’nın komplolarına kanmalarının İslam dinini tehlikeye düşüreceğini kaydeden Ayetullah Lenkerani bu durumda ister şia ister Sünni, tüm Müslümanların vahdetinin kaçınılmaz olduğunu, Amerika’nın bu yeni komplosunda daha da rezil olacağını ve hepimiz yenilgisine şahid olacağımızı vurguladı.
Ayetullah Lenkerani İslam nizamı yetkililerinin ilahi güce güvendiği sürece yüce Rabbimizin sorunları çözeceğini hatırlattı.
Görüşmede Ayetullah Şirazi de şu açıklamada bulundu: ehli sünnet alimleri düşmanın tefrika için büyük komplo kurduğunu bilmelidir. Biz elele vermeli ve düşman komplosunu etkisiz hale getirmeliyiz.
Ayetullah Golpayagani de yetkililerin uluslar arası arenada uyanık olmaları gerektiğini belirterek düşman komplosunun etkisiz hale getirilmesi için çaba sarf etmek gerektiğini vurguladı.
Milli güvenlik yüksek konseyi sekreteri Laricani de yaptığı açıklamada Amerika’nın Irak’la ilgili yeni stratejisi, Siyonist rejim ve Amerika’nın şia Sünni tefrikası komplosunu, Müslümanların taklit mercilerince yönlendirilmeleri zarureti ve İran’ın nükleer dosyasında son durumu anlattı.
News Code 437652

yorumunuz

You are replying to: .
  • 5 + 5 =