Ayetullah Şirazi: Düşmanın Hedefi İslam Dünyasında Fitne Çıkarmak

TAHRAN,29 Kas.2007 (MNA)-- İslami İran’ın taklid merci alimlerinden Ayetullah Nuri Hemedani, Amerika ve İsrail’in Annapolis Toplantısı ile yalancı ve hileci olduklarını bir kez daha gösterdiklerini söyledi.

Başkent Tahran’ın güneyinde yeralan Kum kentinde konuşan Hemedani, Annapolis Toplantısının düzenlenmesinden amacın siyonist ve işgalci rejim İsrail’e meşruiyet kazandırmak olduğunu belirterek, ama bu toplantıda istenen sözkonusu şeytani hedefin gerçekleşmediğini ve bu son oyunun da suya düştüğünü söyledi.
Bu arada İran’ın taklid merci İslam alimlerinden Ayetullah Mekarim Şirazi de, düşmanların İslam dünyası içinde fitne çıkarmaya çalıştığını söyledi.
Ayetullah Şirazi Kum kentinde yaptığı açıklamada, Amerika’nın bugün çeşitli sözde İslami grupları, müslümanlar arasında tefrika çıkarmak için kurduğunu ve örgütlediğini belirterek,  bu gibi sözde İslami grupların İslam dışı faaliyetleriyle, İslam’ın gerçeğinin  gizlenmek istendiğine  dikkat çekti.
Ayetullah Şirazi, müslümanların en büyük gücünün vahdet olduğunu  belirterek, vahdet içinde olmanın İslami bir gereklilik olduğuna  dikkat çekti.
Öte yandan İran’ın seçkin alimlerinden taklid merci Ayetullah Lütfullah Safi Gulpayagani de,  İslam düşmanlarının hedefleri arasında, müslüman şahsiyetler aleyhinde faaliyet yapma çerçevesinde Müslümanlar arasında dini kimliği  yoketmenin bulunduğunu söyledi.
News Code 595741

yorumunuz

You are replying to: .
  • captcha