Bugün Hz. İmam Muhammed Bakır’ın (as) şehadet yıldönümü

Bugün hicri kameri takvimle 7 Zilhicce 1441, Ehl-i beytin beşinci imamı, Hz. Muhammed Bakır'ın (a.s) şehadet yıldönümüdür.

Bugün hicri kameri takvimle 7 Zilhicce 1441, Ehl-i beytin beşinci imamı, Hz. Muhammed Bakır'ın (a.s) şehadet yıldönümüdür.

İmam Bakır (a.s) bereketli hayatı boyunca İslami ilimleri geliştirme konusunda önemli bir adım atarak birçok öğrenciyi eğitmiştir. Aşağıda bu hazretin hayatının kısaca özetini okuyabilirsiniz.

Doğumu

İmam Muhammed Bakır (a.s) 3 Safer veya başka bir rivayete göre 1 Receb 57 (16 Aralık 676 veya 10 Mayıs 677) tarihinde Medine’de doğdu. Babası Kerbela Vakası'ndan sağ kurtulan İmam Seccad (a.s), annesi Fatıma bint Hasan'dır.

'Bakır' lakabı niçin verilir?

Muhammed Bakır (as), imameti döneminde ilim devrimini başlattı; İslam hakikatlerini, İslam’ın inceliğini ve kısacası İslam ilimlerini yayınladılar.

Hazretin en meşhur lakabı, Resulullah (s.a.v) tarafından kendisine verilen “Bakır” lakabıdır. Cabir b. Cufi, İmam Bakır’a bu lakabın verilmesinin sebebini şöyle açıklamıştır: “İnnehu bekar’el- ilme bakren” yani İmam Bakır (a.s) ilmi tam manasıyla yarıp açıklamıştır.

Bakır lakabı, “bâkırü’l-ilm” tamlamasının kısaltılmış şekli olarak “ilmi yarıp derinliklerine ulaşan, geniş ilim sahibi” anlamına gelir.

Kamus kitabında da şölye anlatılıyor, "Muhammed bin Ali bin Hüseyin bilimde yetkin olduğu için Bakır olarak adlandırıldı."

Lisan'ul Arab kitabında ise şöyle açıklanmış: "İmam Bakır, bu lakapla adlandırılandır. Çünkü ilmi yarandır. İslam ilimlerinin temelini tanıdı. Ayrıntılarını derk etti (kökünden kavradı) ve onları genişletti."

Hayatı

Hayatının büyük bir kısmını Medine’de geçiren Hz. İmam Bakır (a.s) babasından önemli ölçüde faydalandı. Hazretin, ömrünün üç yılını İmam Hüseyin (a.s)’ın imameti döneminde, otuz dört yılını da değerli babasının yanında geçirmiştir. Hicretin 95. yılında değerli babası İmam Seccad'ın (a.s) vefat etmesiyle Hazretin İmamet dönemi başlamıştır. Bu verimli dönem, oğlu İmam Sadık'ın (a.s) tanıklığıyla 19 yıl iki ay sürmüştür.

Şehadeti

İmam Muhammed Bakır(as), Hişam b. Abdulmelik’in komplosuyla zehirlendi ve Hicretin 114. yılında Zilhicce ayının yedinci günü 58 yaşında iken gözlerini dünyaya kapattı. Mübarek naaşı ise, Baki mezarlığında, babası İmam Seccad (a.s) ve babasının amcası ve annesinin ceddi olan İmam Hasan'ın (a.s) kenarında toprağa verildi. 

News Code 1888101

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
  • captcha