İyi bir avukat seçmenin yolları

Uygun bir avukat seçme konusu birçok insan için pek önemli görünmese de gündelik yaşam hikayemizde karşımıza çıkan zorluklardan dolayı bazen deneyimli bir avukata ihtiyaç duymamız doğal bir mesele.

Nasıl iyi bir avukat seçebiliriz

(IranianLawyer.info) sitesinde yer alan yazıya göre, uygun bir avukat seçme konusu birçok insan için pek önemli görünmese de yaşanan tecrübelere göre, gündelik yaşam hikayemizde karşımıza çıkan çeşitli zorluklardan dolayı bazen deneyimli bir avukata ihtiyaç duymamız göz ardı edilmeyecek bir mesele. Öte yandan ise avukat tutmamız için kesin bir suç işlememize gerek yok zira başımıza gelenlerden ötürü davacı olarak da mahkemeye yolumuz düşebilir; böylece iyi ve yetenekli bir avukat seçme yollarıyla yakından tanışmamız gayet doğal bir gereksinim.

İlk adım:

Her şeyden önce avukatınızın yasal yeterliliği konusunda emin olmalısınız. İşte bunun için de “Barolar Birliği” sitesini ziyaret ederek sözü geçen kişinin avukatlık ruhsatının doğru olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

İkinci adım:

Yasal işlemlerinizin normal bir süreçte yürütülmesi için de ahlaki kurallara bağlı bir avukat seçmeniz gerekiyor. Zira diğer birçok meslek gibi bu alanda da hukuki maddelerin kullanılması vasıtasıyla bir çok dolandırıcılık yapılmaktadır. Bu yönde ise deneyimli ve başarılı avukatlarla istişare yapmanız ısrarla tavsiye ediliyor.

Üçüncü adım:

Avukatınızın tanınmış birisi olmasıyla birlikte yakınlarınızın da bu konudaki başarılı tecrübelerinden yararlanabilirsiniz. Kanunlara uyma, tanınmış olma ile başarılı bir kariyere sahip olma, iyi bir avukatın öne çıkan özellikleri arasında yer alır. Bu konuyla ilgili olarak, bazı avukatların yasal tarifelere uymayarak kanunlara aykırı davranışlarda bulunmasını da dikkate almanız gerekiyor.

Dördüncü adım:

Daha önce de değindiğimiz gibi avukatlıkta eğitimin yanı sıra tecrübeye de ihtiyaç duyulmaktadır, zira avukatların çalışma alanı gayet geniştir. Bu nedenlerden dolayı da başarılı bir kariyere sahip olup size yararlı istişarelerde bulunabilen avukatlarla iletişime girmelisiniz.

Beşinci adım:

Avukatlık sözleşmesinde bile avukatınıza ne tür yetkiler aktarmanızla ilgili gayet dikkatli olmalısınız. Genel ve İnkılap Mahkemeleri’nin medeni yasalarında yer alan 35. Ve 36. maddelere göre, avukatınız mahkeme süreci boyunca yargılama işlemleriyle ilgili size ait tüm yetkilere sahip iken bir tek sözleşme vasıtasıyla istekli şekilde kendisine aktarmadığınız yetkilere dokunamaz. Tüm bunlara rağmen bazı davalarda da avukatınızın başarılı bir performans sergilemesi için tam yetkiye sahip olması size yardımcı olabilir.

Altıncı adım:

Avukatınızın performansıyla çalışma tarzı sizi ikna etmiyorsa Barolar Birliği’ndeki mahkemeye başvurarak bu konuda şikayette bulunabilirsiniz. Böylesi durumlarda ödediğiniz ücretin iade edilmesi bile imkansız değil.

Kaynak: İran Barolar Birliği resmi sitesi (IranianLawyer.info)

News Code 1870012

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
  • 3 + 5 =