Şehit Fethi Şakaki; İsrail ile mücadelenin simgesi

Bugün Filistin İslami Cihad Hareketi’nin kurucusu ve ilk genel sekreteri Dr. Fathi Şakaki’nin suikast sonucu şehit oluşunun yıldönümü.

Filistin İslami Cihad Hareketi’nin kurucusu ve ilk genel sekreteri Dr. Şehit Fathi Şakaki, 26 Ekim 1995 yılında Malta adasında Mossad tarafından terör edildi. Buügn Fathi Şakaki’nin suikast sonucu şehit oluşunun 25. yıldönümü.

Şehit Şakaki, "İmam Humeyni, alternatif çözüm" adlı kitabında İslam Devrimi'nden ilham alarak, İslam'a dönüş ve dini görevlerin yerine getirilmesini İslam dünyasındaki sorunların özellikle Filistin meselesinin 'çözümü' olarak nitelendirmiştir.

İslami Cihad Hareketi’ni oluşturmakla Filistin’deki mücadelenin gidişatını solcu düşünceden İslami öğretilere değiştirdi. Bu değişiklik son 40 yılda Filistinli Müslümanların başarılarında önemli bir rol oynamıştır.

İran İslam Devrimi'nden önce, Filistin toplumundaki solcu ideoloji, mücadelenin ön cephesinde yer alıyırdu. Bu düşünce, Filistin Kurtuluş Örgütü çerçevesinde İsrail'e karşı savaşan Filistinli gerilla örgütlerinin silahlı savaşı veya kurtuluş savaşları fikrine dayanıyordu. O dönemde ikilik hakimdi; Filistin toplumunun çoğunluğu Müslümanken siyasi ve militan güçler solcu ideolojiye inanıyordu. Bunlar gruplar arasında, Filistin'deki tek İslami hareket de kültürel çalışmanın önceliğine inanan İhvân-ı Müslimîn Hareketi'ydi.

Siyonist Rejim, bu şartlar nedeniyle sahayı İslami güçlere açık bırakmış olsa da, sol güçlere karşı mücadele verirken İslam Devrimi'nin zaferi ile bu durum tamamen değişti.

Öncü güçlerin düşüncesine dayanan gerilla örgütleri, çeşitli operasyonlarla Filistin meselesini uluslararası düzeyde gündeme getirmeye çalışıyordu. Daha doğrusu militan örgütler ile Filistin toplumunun çoğunluğu arasında birlik söz konusu değildi. Bu konu, ciddi bir direnişin Filistin’in kurtuluşuna izin vermiyordu. İşin ilginç yanı diğer grupların halk cephesinin Filistin’in kurtuluşu için yürüttüğü bu sınırlı operasyonlara bile karşı çıkmasıydır ve ne yazık ki düşmanla mücadele, birbirlerini yok etmek için bir araç haline gelmişti.

İran İslam Devrimi zaferinden sonra, İslam dünyası için dinin toplumları bağımlılık ve zorbalıktan kurtarabilecek bir model oluşturuldu. Şiddetle bir modele ihtiyaç duyan Filistin toplumu, İran’daki İslam Devrimi’nin modelini incelemeye başaldı. Şehit Fethi Şakaki “İmam Humeyni, alternatif çözüm” kitabıyla bu konuyu ciddiye alan ilk kişilerden biriydi ve bu temelde,İsalmi Devrim'in zaferinden beş yıl sonra, 1984 yılında İslami Cihad Hareketini kurdu.

Şehit Şakaki, İslam kültüründe cihat konusunun Filistin toplumundaki direnişi güçlendirmek ve azınlığı değil, toplumun çoğunluğunu sahaya getirmek için bir araç olabileceğine inanıyordu. Bu mesele ilk intifadanın başlamasıyla gerçekleşti. Filistin toplumunun çoğunluğu bu intifadaya katıldı ve geri kalan İslami güçler doğasını değiştirerek sırf çağrı yapmaktan direniş sürecine geçip İslami Cihad Hareketi’nin gerisinde kalmamaya çalıştı. Aslında Şehit Fethi Şakaki, Siyonist Rejim'e ve emperyalizme karşı savaşan bir ulusun örneğiydi.

News Code 1890018

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
  • 5 + 0 =