Türkiye ile Azerbaycan dijital ticaret alanında iş birliği yapacak

Türkiye ile Azerbaycan'ın dijital ticaret alanında iş birliğini öngören mutabakat zaptı onaylandı.

Bakü'de 2 Nisan'da imzalanan "Dijital Ticaret Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı"nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mutabakat zaptı, iki ülke arasındaki mal ve hizmet ticaretini artırmak için teknolojik imkanlardan yararlanmayı, yeni taşımacılık güzergahları ve bağlantılarına ilişkin son gelişmeleri dikkate almayı ve mevcut iş birliğini daha kapsayıcı ve refah sağlayıcı hale getirmeyi amaçlıyor.

İki ülke arasında dijital ticaretin sürdürülebilir ve istikrarlı gelişimi teşvik edilecek. Bu kapsamda, dijital ticaret açığı değerlendirmesi de dahil olmak üzere ortak çalışmalar yürütülecek ve ortak raporlar hazırlanacak, bilgilendirici toplantılar, çalıştay ve seminerler düzenlenecek, ortak proje ve programlar geliştirilecek.

Dijital ticaretle ilgili alanlarda mevzuat iyileştirilecek, ticaretin kolaylaştırılması ve dijitalleşme için nesnelerin interneti, blok zincir, robotik ve bulut bilişim, yapay zeka ve diğer "4. Sanayi Devrimi" teknolojilerinin uygulama olanakları araştırılacak.

Gümrük ve sınır düzenleme süreçleri basitleştirilecek, ulusal tek pencerelerin karşılıklı çalışabilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacak, e-ticaret standartları geliştirilecek, yeni pazarlama modelleri, gümrük vergileri ve harçların dijital ödemeleri, e-fatura ve ticaretin finansmanının dijitalleşmesi, dijital lojistik ve tedarik zinciri yönetimi gibi konularda fırsatlar araştırılacak.

Dijital ticarete yönelik engelleri kaldırmak ve sınır ötesi dijital ticarete yol açacak elverişli koşullar ve altyapıyı oluşturmak için iş birliği yapılacak.

Yük taşımacılığını kolaylaştırmak için e-TIR sisteminin uygulanmasında iş birliğine gidilecek. Ulaşım güzergahlarındaki demir yolu taşımacılığını kolaylaştırmak için çaba gösterilecek. İki ülke arasında mevcut ve yeni açılan koridorlar yoluyla bağlantıyı daha da kolaylaştırmak için dijital altyapı kurulacak.

KOBİ'lerin sınır ötesi dijital ticaret ekosistemine entegrasyonunu desteklemek dahil kendi ülkelerinde dijital ticaret alanında faaliyet gösteren işletmeler arasında iş birliği teşvik edilecek.

Kaynak: TRT Avaz

News Code 1896755

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
  • captcha