İran'daki UNESCO Dünya Mirasları; Bem Hisarı

Bem Hisarı (Arg-e Bem) İran yüksek platosunun güney ucunda, Kerman Eyaletindeki modern Bem şehrinde bulunan, dünyanın en büyük kerpiç yapısıdır

Bem Hisarı (Arg-e Bem) İran yüksek platosunun güney ucunda, Kerman Eyaletindeki modern Bem şehrinde bulunan, dünyanın en büyük kerpiç yapısıdır. Arg-e Bem’in kökenleri Ahameniş dönemine (MÖ 6. ila 4. yy’lara) hatta daha öncesine uzanır. Hisarın yıldızının parladığı dönem önemli ticaret yollarının kavşağında bulunduğu ve ipek ve pamuklu kumaşların üretimiyle bilindiği 7.yy ile 11.yy arasındaydı.

Bem hisarının şehrin planlaması ve mimarisi üzerinde önemli bir etkisi olmuştur ve planlamacı(ların) inşaa ve şehrin tüm nihai formunu henüz planlama sürecinin ilk adımından itibaren önceden gördükleri anlaşılmaktadır.

26 Aralık 2003’de hisarın ana kısmı, Bem’in diğer kısımları ve çevresiyle birlikte bir depremde yıkıldı. Bununla birlikte depremden birkaç gün sonra Hisarın eskiden olduğu gibi yeniden inşa edileceği duyuruldu. Pek çok uluslararası çaba ve işbirliğinden sonra Bem Hisarı yeniden inşa edildi ve sonunda UNESCO listesine 2013’de geri döndü.

Kaynak: Persiatravelmart.com

News Code 1890838

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
  • captcha