Adalet Bakanı Gül'den 'tasarruf' genelgesi

 Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlığın merkez teşkilatına ve adliyelere çeşitli tasarruf tedbirlerinin alınmasını öngören genelge gönderdi.

Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlığın merkez teşkilatına ve adliyelere çeşitli tasarruf tedbirlerini içeren genelge gönderdi.

AA'nın haberine göre, Adalet Bakanlığınca bazı tasarruf tedbirleri belirlendi.

Gül'ün imzasını taşıyan genelgeyle, tasarruf tedbirleri, başsavcılıklara, kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye ve bölge idare mahkemeleriyle harcama birimlerine iletildi.

Genelgede, adalet hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için bakanlığa tahsis edilen bütçe imkanlarının etkin, ekonomik, verimli bir şekilde kullanılmasının önem taşıdığı belirtildi.

Harcama politikalarının gözden geçirilerek verimsiz harcamaların önüne geçilmesinin, bu yolla oluşturulacak mali kaynakların öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesinin ve harcama büyüklüğünün belirli seviyede tutulmasının amaçlandığının bildirildiği genelgede, bütçe kaynaklarının kullanımında belirlenen usullere uyulması istendi.

Ödeneklerin somut hizmet önceliklerine tahsisi sağlanacak

Genelgede yer alan tasarruf tedbirlerine göre, harcama birimleri mevzuatta kendilerine verilen görev ve faaliyetler ile doğrudan ilgisi olmayan, hizmetin yerine getirilmesi için zorunluluk arz etmeyen herhangi bir harcama veya taahhütte bulunmayacak.

Harcamalar, Bütçe Kanunu ile tahsis edilen mevcut ödenekler dahilinde tutulacak, mali yıl sonunda ilave ödenek ihtiyacı ortaya çıkmayacak şekilde gerçekleştirilecek.

Tasarruf anlayışı perspektifinde gözden geçirilecek harcama planlarında, maliyet-fayda ölçümüne önem verilecek, verimsiz nitelikteki harcamalardan kaçınılacak, ödeneklerin somut hizmet önceliklerine tahsisi sağlanacak.

Harcamalar miktar, sayı ve maliyet olarak azaltılarak kamu hizmetlerinin mümkün olan en düşük maliyetle sunulması için gerekli tedbirler alınacak.

Yeni kiralama yapılmayacak

Zorunlu haller dışında yeni taşıt-bina kiralama işlemi yapılmayacak. Yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelerde görevin süresi ve görevli sayısı en az seviyede tutulacak.

Mevzuatta veya ilgili abonelik sözleşmelerine öngörülen yükümlülüklerin zamanında yerine getirilerek Bakanlık aleyhine gecikme faizi, gecikme cezası gibi ek mali yük oluşmasına sebebiyet verilmeyecek.

Yerli üretim kullanımı vurgusu

Her türlü kamu kaynağı ve kamu malının kullanımında kayıp, israf ve kötüye kullanımın önlenmesi için gerekli tedbirler alınacak.

Mevzuatta yer alan tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi kaydıyla Türkiye'de üretilen mal ve hizmetler tercih edilecek.

Tüm harcamalarda, mali mevzuatın temel ilke ve esaslarına, tasarruf tedbirlerine, Bakanlıkça yayımlanan genel yazı ve talimatlara uyulacak.

News Code 1872882

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
  • captcha