Türkiye'de İran edebiyatı ile ilgili kitabın 4. baskısı yayınlandı

Fars Dili ve Edebiyatı alanındaki çalışmalarda kaynak ve literatür bilgisi açısından önemli bir çalışma olan "Fars Edebiyatında Kaynak Bilim" isimli kitabın 4. Baskısı yayınlandı.

Fars Dili ve Edebiyatı alanındaki çalışmalarda kaynak ve literatür bilgisi açısından önemli bir çalışma olan "Fars Edebiyatında Kaynak Bilim" isimli kitabın 4. baskısı Türk kitapseverlere sunuldu.

Türk Prof.Dr. Nimet Yıldırım tarafından hazırlanan eser Pinhan Yayınevi tarfından yayınlanmıştır.

Bu kitabın önsözünde, şu ifadeler yer alıyor:

Fars edebiyatı tarihsel geçmişi, etki alanı ve çeşitli açılardan değişik boyutlarıyla dünya edebiyatları, özellikle de doğu edebiyatları içerisinde önemli bir konuma, Türk edebiyatıyla klasik dönemlerden beri süre gelen sıkı ilişkileri ve divan edebiyatı üzerindeki etkisiyle de özgün bir yere sahiptir. Diğer dünya edebiyatları gibi Fars edebiyatı da gerçekte kültürel gelişmeler, düşünce ve bilgi aktarımı gibi etkenlerin yanı sıra çeşitli alanlarda değişik dönemlerde yaşanan karşılıklı etkileşimlerin ortaya çıkardığı insanlığın ortak kültür mirasının parçalarından biridir.

Bu çalışmada çok zengin bir edebi, kültürel ve bilimsel mirasa sahip Fars edebiyatı kaynaklarının tamamını ele aldığımız iddiasında asla değiliz. İlk planda öğrenciler, araştırmacılar ve ilgili çevreler için birinci dereceden kaynakların tanıtımını konu alan bu araştırma, bu alanda bir katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Nimet Yıldırım kimdir?

Nimet YILDIRIM, 1963 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. 1984 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde başladığı yüksek öğrenimini 1988 yılında bitirdi. 1988 yılında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü’nde uzman olarak göreve başladı. 05.02. 1990 tarihine kadar buradaki görevini sürdürdü. 1990 tarihinde Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev aldı. 1992 yılında Yüksek Lisans öğrenimini “Sultan Ahmed-i Celâyir ve Kitâbu’l-Mukaddime Adlı Divanı” adlı çalışmasıyla İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. 1996 yılında “Sa’dî-yi Şîrâzî’nin Bostân ve Gülistân’ında Sözdizimi” adlı teziyle Fars Dili ve Edebiyatı doktoru oldu. 1997 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak atanan Nimet YILDIRIM, 1997-2003 yılları arasında Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı Başkanlığı görevinde bulundu. Nimet YILDIRIM, 2000 yılında “Fars Dili ve Edebiyatı Doçenti” oldu. Nimet YILDIRIM, 2006 yılında “Profesör” unvanını aldı.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Nimet Yıldırım, İranlı ünlü şair Firdevsi’nin “Şahname” adlı şiir eseri Türkçe’ye kazandırarak İran’da “Yılın Kitabı” ödülü sahibi olmuştu.

News Code 1891642

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
  • captcha