Türk halkının yüzde 53’ü Cumhurbaşkanlığı’na güvenmiyor

Yöneylem’in araştırması yurttaşın kurumlara olan güveninin sarsıldığını ortaya koydu. Halkın yüzde 53’ü Cumhurbaşkanlığı’na, yüzde 59’u Diyanet’e, yüzde 60’ı TÜİK’e, yüzde 52’si ise MEB’e güvenmiyor.

Türkiye’de kamuoyu yoklamaları halkın kurumlara olan güveninin büyük oranda sarsıldığını ortaya koyuyor. Yöneylem’in Türkiye Siyaset Paneli eylül ayı araştırması vatandaşların kurumlara yönelik güven düzeyini ölçtü. Araştırmaya göre yurttaşların yüzde 53’ü Cumhurbaşkanlığı’na, yüzde 59’u Diyanet İşleri Başkanlığı’na, yüzde 60’ı Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK), yüzde 52’si Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB), yüzde 40’ı ise Sağlık Bakanlığına güvenmiyor.

Anketlerde uzun süredir partisinden fazla kamuoyu desteği aldığı görülen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik güven endeksi son dönem sürekli düştü. Yöneylem’in araştırmasına göre yurttaşların yüzde 47’si Cumhurbaşkanlığı’na hiç güvenmediğini, yüzde 6’sı pek güvenmediğini ifade etti. Tamamen güvenenlerin oranı ise yüzde 33’te kaldı.

‘DİYANET, SİYASETE KARIŞIYOR’

Birgün gazetesindeki habere göre; Yöneylem, yurttaşların Diyanet kurumuna olan güvenini de ölçtü. Buna göre seçmenlerin yüzde 54’ünün Diyanet İşleri Başkanlığı’na hiç güvenmediği, yüzde 5’inin pek güvenmediği, toplamda yüzde 59’luk bir kesimin Diyanet’e güvenmediği ortaya çıktı. Tamamen güvendiğini belirtenlerin oranının ise sadece yüzde 25 olduğu görüldü. Ayrıca MHP seçmeninin de dörtte birinden fazlası Diyanet’e hiç güvenmiyor. Araştırmada ayrıca, “Diyanet İşleri Başkanı’nın siyasi konularla ilgili yorum yapması sizce normal midir, değil midir?” sorusuna seçmenlerin yüzde 75’i bunun yanlış olduğunu düşündüğünü ifade etti. Buna karşın seçmenlerin sadece yüzde 21’i bunu normal bulduğunu dile getirdi. Yanlış bulanların oranı AKP seçmeninde yüzde 45, MHP seçmeninde ise yüzde 72’ye kadar çıkıyor.

‘EĞİTİM SİSTEMİ ÇÖKTÜ’

Eğitim sistemi deneme tahtasına döndü. Bakanlar, isimler ve sistemler değişse de başarısızlık değişmedi. İmam hatipler başta olmak üzere dini referanslar en çok eğitim kurumunu tahrip etti. Ankette “MEB’e hiç güvenmiyorum” diyenlerin oranı yüzde 45’lere tırmandı. Pek güvenmiyorum diyenler yüzde 7 olurken, genel olarak güvenmeyenler yüzde 52’yi buldu. Tamamen güveniyorum diyenler ise sadece yüzde 25,5 seviyesinde kaldı.

‘TÜİK GERÇEKÇİ DEĞİL’

Son yıllarda verileri tartışma konusu olan TÜİK’e duyulan güven diğer kurumlara kıyasla çok daha düşük ölçüldü. Yüzde 52’lik bir kesimin TÜİK’e hiç güvenmediği, yüzde 8’in ise pek güvenmediği, toplamda yüzde 60’lık bir kesimin güvensizlik yaşadığı ortaya çıktı. Yurttaşların sadece yüzde 18’i TÜİK’e tamamen güveniyor. Parti tercihleri açısından TÜİK’e güvenenlerin ağırlıklı olarak AKP’liler olduğu, MHP’lilerin önemli bir kısmının da TÜİK’e tereddütle yaklaştığı görülüyor.

EN YAKICI SORUN EKONOMİ

Türkiye’nin en acil çözüm bekleyen sorunu sorusuna seçmenler aylardır açık arayla ekonomik kriz olarak yanıtını veriyor. Yöneylem’in araştırmasında işsizlik, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, ücretlerin yetersizliği ve benzeri şekillerde dile getirilen sorunları genel olarak ekonomi başlığı altında topladığımızda Türkiye’nin en acil çözüm bekleyen sorunu olarak ekonomi, 100 seçmenden 86’sı tarafından öncelikle dile getiriliyor. Ayrıca araştırmaya katılan panelistlere “Geçen ay aileniz, arkadaşlarınız, çevrenizle en çok hangi konularda konuştunuz, sohbet ettiniz?” şeklinde açık uçlu, herhangi bir seçenek sunulmaksızın diledikleri kadar konuyu sıralamaları da istendi. Eylül ayında yurttaşların en çok konuştuğu konu, diğer aylarda olduğu gibi yine ekonomi oldu. Katılımcıların yarıdan fazlası işsizlik, geçim sıkıntısı ve enflasyondan şikayetçi.

Kaynak: Kronos News

News Code 1897855

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
  • captcha