Cürcan; İslam dünyasının kadim kenti

İslam dünyasının büyük şehirlerinden biri olan tarihi Cürcan şehri, günümüzde kalıntıları yerin altından çıkmasıyla İran'ın turizm merkezlerinden biri olmayı başarmış.

İran'ın Hazar denizinin güneydoğu tarihi şehir Cürcan (Gr. Hyrcania), Ortaçağ İslam coğrafiyasının en büyük şehirlerinden biri olarak tanınmaktadır.Aslı Farsça Gürgan olan ismin Gürgan şehrini kurduğu söylenen efsanevi İran kahramanı Milad oğlu Gürgin’den geldiği rivayet edilir. XV. yüzyıldan itibaren metruk bir harabeye dönen şehrin adı, Şah Rıza Pehlevi (1926-1941) tarafından bölgenin diğer önemli tarihi merkezi olan ve halen yaşayan Esterabad’a verilmiştir. Hazar denizi de ikinci adını (Bahr-i Cürcan) bu isimden almaktadır.

Cürcan; İslam dünyasının kadim kenti

Çok eski bir geçmişe sahip olduğu bilinen Cürcan’ın Sasaniler’in tarihinde önemli bir yeri vardır. Bölgede Kisra I. Enuşirvan zamanında yapılan Şehristan-ı Yezdicerd ve Şehr-i Piruz kaleleriyle kuzey sınırı boyunca uzanan surlar, Dihistan’daki göçebe kabilelerin ülkeyi istila etmelerine engel olmuştur. 

Cürcan; İslam dünyasının kadim kenti

Cürcan’ın İslam ilim ve kültür tarihinde seçkin bir yeri vardır. Çok sayıda muhaddis, fakih, edip ve şairin yetiştiği şehrin tarihi hakkında yazılan eserlerden bilhassa Sehmi’nin (ö. 427/1035-36) Tarahu Cürcan’ı meşhurdur. 

Son yıllarda turistlerin ilgi odağı olmayı başaran tarihi Cürcan şehri milli listelerde de yer almaktadır. 

News Code 1897139

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
  • captcha