Çağdaş İran Şiirinin temelini atan Nima Yuşic’in evi

Mazenderan’ın Nur bölgesinde yer alan Çağdaş İran Şiirinin temelini atan Nima Yuşic’in evi müze işlevi yaparak turistlerin ilgisini çeken yerlerden biridir.

Mazenderan, İran’ın kuzeyinde ve Hazar Denizi’nin kıyısında ülkenin bol yağışlı ve ormanlık eyaletlerinden biridir.

Mazenderan da başlıca bitkisel yağ, süt ürünleri, maden suyu, et ürünleri, makine halısı, ayakkabı ve kağıt imalatı bulunmaktadır. Madencilikte silis, kömür, florin ve dekoratif taşlar öne çıkmaktadır.

Çağdaş İran Şiirinin temelini atan Nima Yuşic’in evi

Tarımda öne çıkan ürünler turunçgiller (portakal, mandalina, tatlı limon), şeftali, pirinç, buğday, yağlı çekirdekliler ve çaydır. Mazenderan portakal yetiştiriciliğinde İran’da yüzde 60’lık bir pay ile birinci sıradadır.  Bölgenin diğer önemli ekonomik faaliyetleri balık avcılığı ve havyar üretimidir.

Çağdaş İran Şiirinin temelini atan Nima Yuşic’in evi

Doğal, tarihi ve kültürel cazibeleri ile İran’ın en çok ziyaret edilen bölgelerden biridir. Bölgede konuşulan diller Mazeni ve Farsçadır.

Bölgede bazı turistik yerleri Nemek Abrud, Polur, Eski Ramser Oteli, Ramser Mermer Sarayı, Amol Ateşkedesi, Abask Mağarası, Behşer Çıhılsütun Sarayı, Veresk Köprüsü, Nima Yuşic Evi, Sisengan Sahil Parkı, Filbend, Miyanşe Gölü, Abbas Abad Parkı’dır.

Çağdaş İran Şiirinin temelini atan Nima Yuşic’in evi

İran’ın Yeni Şiir Okulun kurucusu Nima Yuşic’in evi Mazenderan’ın Nur bölgesindedir ve bir müzeye dönüştürülmüştür. Bu müzede Nima’nın fotoğraflarıyla birlikte Mazandaran şairlerinin Yuş kentini, Mazandaran'ı ve İran’da çağdaş şiirin babası Nima’yı anlatan şiirleri görülmektedir.

Ev, Nima'nın dedesi Nazım el-Ayaleh'in talimatıyla Yuş mahallesinde kil, çamur ve ahşap malzeme ile inşa edilmiştir.

Evin üç giriş kapısı ve avlunun etrafında birçok odası var.

Çağdaş İran Şiirinin temelini atan Nima Yuşic’in evi

Avlunun ortasında Nima'ya, kız kardeşi Behcat'a ve arkadaşı Sirus Tahbaz’a ait üç mezar taşı bulunmaktadır.

Nima Yuşic Evi, İran’ın ulusal varlıkları listesine alınmıştır

Nima Yuşic Kim?

Çağdaş İran Şiirinin temelini atan Nima Yuşic, 12 Kasım 1896'da Mâzenderan’ın Amol şehrine bağlı Yuş köyünde doğdu. Bölgenin soylu bir ailesine mensup olan babası İbrâhim Han Nuri bir çiftçiydi. Okuma yazmayı köyünde öğrenen Nima, ilkokulu ailesiyle birlikte gittiği Tahran’da bitirdikten sonra girdiği Saint Louis Lisesi’nden 1917’de mezun oldu. Fransızca’nın yanı sıra Arapça’yı da öğrendi. Bu arada tanıştığı şair Nizâm Vefâ’nın teşvikiyle şiir söylemeye başladı. 

Çağdaş İran Şiirinin temelini atan Nima Yuşic’in evi

Önceleri klasik tarzda özellikle Horasan üslûbunda şiirler yazan Nima daha sonra başladığı serbest stille modern şiirin İran’daki kurucusu sayılmış, ilk şiirleri Nevbahâr ve Ḳarn-ı Bîstum gibi dergilerde, ardından Peyâm-i Nev, Nâme-i Merdüm, Endîşe-yi Nev ve Kevîr gibi dergilerde yayımlanmıştır. Kendisinden sonra birçok şairi etkileyen Nîmâ “Hande-i Serd”, “Ey Âdemhâ”, “Nâkūs”, “Mürg-ı Âmîn”, “Gurâb”, “Gul-Mehtâb” gibi şiirleriyle şöhret kazanmıştır. Rubâîleri Ömer Hayyâm’ın düşüncelerine yakın fikrî ve felsefî konuları içermesi bakımından önem taşır. Ayrıca Mâzenderan’ın mahallî dilinde şiirler yazmıştır.

Şiirlerinin konusu yaşayan insanın sıradan ve dünyasal acılarıdır. Efsane adlı şiiri çağdaş İran şiirinin başlangıcı kabul edilir.

News Code 1897548

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
  • captcha