Bugün İran’da ve dünyada Tasua merasimi yapılıyor

Bugün dünyada olduğu gibi İran'ın dört köşesinde de Tasua günü münasebetiyle milyonlarca Ehli Beyt aşığı Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve yarenleri için matem merasimi düzenleniyor.

Tasua günü denilen gün, Aşura gününden, Kerbela faciasından bir gün önceki gündür.

Muharrem ayının dokuzuncu gününe Tasua denir. Tasua, “tis’a” kökünden ve dokuz ve dokuzuncu anlamlarına gelmektedir, 

Hicretin 61. (M.680) yılının Tasua'sında İmam Hüseyin (a.s) ve yarenleri Kufe ordusu tarafından muhasara altına alınmıştı.

Bugün İran’da ve dünyada Tasua matemi yapılıyor

O gün, Ehlibeyt'e su bile kapatılmıştı. Herhangi bir yönden olası yardımın gelmesini engellemek için Hüseynîlerin dört bir yanları kontrol altında tutuluyordu. Zaman ilerledikçe Ömer b. Sâd ordusunun tehditleri daha da ciddileşiyor, çadırlara doğru saldırmaya hazırlanıyorlardı.
Tasua günü öğleden sonra Ömer b. Sad, İbn-i Ziyad'dan aldığı emir üzere İmam Hüseyin (a.s) ile savaşmak için hazırlıklarını tamamladı.

Saldırının yapılacağı günün ikindi vakti, İmam Hüseyin (a.s) kardeşi Hz. Abbas’ı (a.s) onlara göndererek, geceyi geçirmelerine izin vermelerini ister.

Bugün İran’da ve dünyada Tasua matemi yapılıyor

Yine aynı gün Şimr, Hz. Abbas (a.s) ve kardeşleri için amanname (af fermanı) getirir; ancak Hz. Abbas (a.s) amannameyi (af fermanı) kabul etmez. Dolayısıyla bugün Şiiler için kayda değer bir dini öneme sahiptir.

Şiiler, Tasua gününü Hz. Abbas’ın (a.s) günü olarak anmakta; Aşura günü kadar önem vermekte ve o günde Hz. Abbas’ın (a.s) faziletlerini anmakta ve Ehl-i Beyt’in (a.s) bu günlerde çok zor şartlar altında olması nedeniyle ve belki de Peygamber ailesinin en zor günlerinden biri olması sebebiyle, bu günde yas ve matem merasimleri düzenlemektedir.

Bugün İran’da ve dünyada Tasua matemi yapılıyor

İran'ın dört köşesinde de Tasua günü münasebetiyle milyonlarca Ehli Beyt aşığı Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve yarenleri için matem merasimi düzenleniyor.

News Code 1903983

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
  • captcha