ABD'nin varlığı bölgede yıkım ve gerilemeye yol açmıştır

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, "ABD'nin Batı Asya bölgesindeki varlığının bölge halklarına zarar verdiğini ve bölgede yıkım ile gerilemeye yol açtığını düşünüyoruz." dedi.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei,  2020 Hac menasiki ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Hac farizasının önemine değinen Devrim Lideri'nin mesajında, "Hac menasiki, yolsuzluk, zulüm, cinayet ve yağmalama merkezi olan müstekbirlere karşı bir güç gösterisidir ve bugün İslam ümmetinin bedeni ve ruhu onların kötükükleri sonucu yara bere içindedir. Hac, İslam ümmetinin yumşak ve sert yönünü gösteren bir merasimdir. Bunlar Hac’ın doğası ve ruhudur ve önemli bir bölümünü teşkil ettiği için İmam Humeyni (ra) 'İbrahimi Hac' olarak yorumlamıştır.

Kendilerini 'Hadimü'l Haremeyn-i Şerifeyn' olarak tanımlayanlar bunlara boyun eğip ABD’yi mutlu etmek yerine Allah’ın rızasını almaya çalışırlarsa İslam dünyasındaki sorunları çözebilirler." belirtildi.

Mesajın devamında, "Bugün, İslam dünyasında gururla, Batı’nın sözde bilginlik ve medeniyetine meydan okuyan ve açıkça İslami alternatifleri ortaya sergileyen birçok elit bulumaktadır. Günümüzde daha önce gururla liberalizmi tarihin son çaresi olarak tanıtan bazı Batılı düşünürler bile bu iddiayı geri alarak paratikte başarısız olduklarını kabul etmek zorunda kaldılar.

Amerika sokaklarına bakıldığında, Amerikan devlet adamlarının halkına yönelik davranışı, o ülkedeki toplumsal sınıflar arasındaki derin vadi, o ülkeyi yönetmek için seçilenlerin zavallılığı, korkunç ırkçı ayrımcılık, suçlu olmayan bir kişinin polis tarafından soğuk kanlılıkla katledilmesi, Batı medeniyetinin ahlaki ve toplumsal krizinin derinliği, siyasi ve ekonomik felsefesinin geçersizliği görülmektedir.

Amerika'nın zayıf ve güçsüz milletlere karşı davranışı, dizini savunmasız bir siyahi adamın boynuna koyan ve onunun boynunu sıkıştırıp öldüren bir polisin davranışının daha genişletilmiş bir versiyonudur." ifadelerine yer verildi.

Diğer Batı ülkelerin de aynı korkunç durumda olduğunu anlatan Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, Hac menasikini modern cehalete karşı "muhteşem bir İslam olgusu" olarak nitelendirdi.

Dünya Müslümanlarına hitap eden Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin mesajında, "Tüm Müslüman halkları kardeş olarak görüyor ve muhalefet cephesinde yer almayan gayrimüslimlere adaletli davranıyoruz. Diğer Müslüman toplumların çektiği acıyı kendi yaramız olarak görüyor ve derman bulmaya çalışıyoruz. Masum Filistin'e yardım etmek, Yemen'in yarasını sarmak ve dünyanın her noktasında zülme uğrayan Müslümanlarla ilgilinemek için her zaman çaba göstermişizdir. Bazı Müslüman devletlerin liderlerine öğüt vermeyi bir görev olarak görüyoruz. Müslüman kardeşlerine güvenmek yerine düşmanın kucağına sığınanlar, birkaç günlük kişisel çıkarlar için düşmanın hakaret ve zorbalığına katlananlar, uluslarının onuru ve bağımsızlığını satmak maksadıyla işgalci ve zalim Siyonist Rejim’in bekasını benimseyenler ve açık ve gizli bir şekilde onlara dostluk eli uzatanlara öğüt verip davranışlarının kötü sonuçları konusunda uyarmak isterim. ABD'nin Batı Asya bölgesindeki varlığının bölge halklarına zarar verdiğini ve bölgede güvensizlik, yıkım ile gerilemeye yol açtığını düşünüyoruz." denildi.

ABD'deki olaylara da işaret eden Ayetullah Hamanei'nin kaleme aldığı mesajda, "Irkçılık karşıtı hareketiyle ilgili kesin tutumumuz Amerikan halkını desteklemek ve ırkçı hükümetin zulmünü kınamaktır." kaydedildi.

News Code 1888132

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
  • captcha