Barsiyan Camisi; İran-İslam medeniyetinin yaşayan tarihi

İran'ın ilk camisi ünvanını taşıyan "Barsiyan Cuma Camisi" İran-İslam medeniyetinin yaşayan tarihi olarak biliniyor.

İran'ın İsfahan eyaletindeki Barsiyan bölgesinde bulunan "Barsiyan Cuma Camisi" tamamen tuğladan inşa edilmiştir ve yapı köşklü camiler grubuna yer almaktadır.

Caminin ilk yapısı Sasani mimarisinden esinlenerek inşa edilmiştir. Caminin önüne ve çevresine Safeviler döneminde bazı ilaveler yapılmıştır.

Barsiyan Camisi'nin son yıllarda turistlerin ilgi odağı olmayı başarmıştır.

Barsiyan Camisi; İran-İslam medeniyetinin yaşayan tarihi

Caminin süsleme Özellikleri

Yapının içi, dış cepheye nazaran daha bezemelidir. Kubbe içerisinde yer alan iri baklava desenler ve geçiş elemanı olarak kullanılan üç dilimli yonca tromplar, kubbeyi hareketlendirmiştir. Tromp üzerinde, kufi kitabe kuşağı yer alır. Duvar ve mihrap yüzeylerinde, tuğla istifi yöntemi kullanılmıştır. Mihrap bordüründe yer alan kitabe kuşağında, yarım sekizgenlerin meydana getirdiği dörtlü düğüm ve yıldız süslemeler yanında bitkisel bezemeler de görülür. Mihrabın mukarnas nişli kavsarası, yıldız geçmeler ve damarlı rumilerin oluşturduğu bir kompozisyonla hareketlendirilmiştir.

Barsiyan Camisi; İran-İslam medeniyetinin yaşayan tarihi

Yapının dış cephesi, oldukça basit bir görünüştedir. Cephede, yalnızca sivri kemerli ince silmeler görülür. Minare, tezyinat açısından farklı süsleme kuşaklarından oluşur. Taban, süslemesiz olarak başlar. Gövde, tuğlanın sepet örgü şeklinde istiflenmesiyle hareketlendirilir. Bir sonraki yüzey, içi mozaik çinilerle doldurulmuş ince bir şerit ile ayrılmaktadır. Gövdenin en uzun süsleme yüzeyini oluşturan üçüncü bölümde, tuğlaların yatay ve dikey istiflenmesiyle geometrik süsleme oluşturmaktadır.

Kaynak: Mehr, Okuryazarim.com

News Code 1896608

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
  • captcha