İranlı kadın şairin eseri Türkçe'ye kazandırıldı

İranlı ünlü şair Pervin İtisami'nin eseri Türk Prof. Dr. Nimet Yıldırım tarafından Türkçe'ye kazanıldırıldı.

İran edebiyatının önde gelen kalın şairlerinden biri olan Pervin İtisami'nin "Pervin İtisami Divanı" adlı eseri, Türk Prof.Dr. Nimet Yıldırım tarafından Farsça'dan Türkçe'ye çevrilerek kitapseverlere sunuldu.

Bu kitabın önsözünde, şu ifadeler yer alıyor:

"Fars şiiri tarihsel geçmişi, zengin dağarcığı ve engin boyutlarıyla dünya edebiyatında, özellikle de doğu edebiyatinda derin bir etkiye sahiptir. Bizim edebiyatımız ve şiirimiz üzerinde de son derece yaygın ve derin etkisi bulunan Fars edebiyatı coğrafiyasında, klasik dönemlerden bu yana büyük söz ustaları hep var olagelmiştir. Farsça konuşan coğrafiyalar dışında Fars edebiyatının en yaygın ve en etkili olduğu, Farsça şiire en çok kulak açan coğrafıyadardan biri de yine Anadolu olmuştur."

Nimet Yıldırım kimdir

Nimet YILDIRIM, 1963 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. 1984 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde başladığı yüksek öğrenimini 1988 yılında bitirdi. 1988 yılında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü’nde uzman olarak göreve başladı. 05.02. 1990 tarihine kadar buradaki görevini sürdürdü. 1990 tarihinde Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev aldı. 1992 yılında Yüksek Lisans öğrenimini “Sultan Ahmed-i Celâyir ve Kitâbu’l-Mukaddime Adlı Divanı” adlı çalışmasıyla İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. 1996 yılında “Sa’dî-yi Şîrâzî’nin Bostân ve Gülistân’ında Sözdizimi” adlı teziyle Fars Dili ve Edebiyatı doktoru oldu. 1997 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak atanan Nimet YILDIRIM, 1997-2003 yılları arasında Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı Başkanlığı görevinde bulundu. Nimet YILDIRIM, 2000 yılında “Fars Dili ve Edebiyatı Doçenti” oldu. Nimet YILDIRIM, 2006 yılında “Profesör” unvanını aldı.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Nimet Yıldırım, İranlı ünlü şair Firdevsi’nin “Şahname” adlı şiir eseri Türkçe’ye kazandırarak İran’da “Yılın Kitabı” ödülü sahibi olmuştu.

News Code 1881736

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
  • captcha