İranlı şair Attâr'ın eseri Kazakça'ya çevrildi

İranlı mutasavvıf ve şair Ferıdüddin Attâr Neyşaburi’nin kaleme aldığı “Tezkiretü'l-Evliya” adlı eserinden seçmeler Kazakça’ya kazandırıldı.

7. yüzyılda yaşayan dünyaca ünlü İranlı mutasavvıf ve şair Ferıdüddin Attâr Neyşaburi’nin kaleme aldığı “Tezkiretü'l-Evliya” adlı eserinden seçmeler Kazakça'ya kazandırıldı.

Kazakistanlı Aynaş Kasım’ın çevirisiyle Kazakça’ya kazandırılan "Tezkiretü'l Evliya" Kazakistan'ın Almati kentindeki "Kitap Aslı" yayınevinde yayınlandı.

Tezkiretü’l-Evliya’da engin bir insan sevgisi, ırk ve inanç farkı gözetmeyen bir insanperverlik, derin bir dinî müsamaha vardır. İnsanlığın gösterdiği farklı tezahürler bir yana bırakılarak, bütün insanlarda bir ve aynı olan öz ve cevher üzerinde ısrarla durulmus ve bu husus ifade edilmeye gayret edilmistir. Tasavvufî ve ahlâkı bilgiler, umumiyetle menkıbeler biçiminde sade, anlasılır ve beliğ bir sekilde ifade edilmistir.

News Code 1882705

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
  • captcha